دانش آموختگان ورودی مهر 92

مریم رنجبر

مریم رنجبر

 • مریم رنجبر
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان فریمان
عصمت محمدی

عصمت محمدی

 • عصمت محمدی
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • وضعیت اشتغال: -
امین علایی

امین علایی

 • امین علایی
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: بیوشیمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • وضعیت اشتغال: بخش کووید آزمایشگاه پردیس حافظ
فاطمه دولتخواه

فاطمه دولتخواه

 • فاطمه دولتخواه
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: میکروب شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 • وضعیت اشتغال: کارشناس آزمایشگاه
مهسا مصرزاده

مهسا مصرزاده

 • مهسا مصرزاده
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: باکتری شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • وضعیت اشتغال: کارشناس آزمایشگاه
رویا سادات قادری

رویا سادات قادری

 • رویا سادات قادری
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: باکتری شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • وضعیت اشتغال: -
فاطمه ادیبیان

فاطمه ادیبیان

 • فاطمه ادیبیان
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: میکروب شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • وضعیت اشتغال: -
مائده مقدم

مائده مقدم

 • مائده مقدم
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: میکروب شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گرگان
 • وضعیت اشتغال: -
فاطمه نعمتی

فاطمه نعمتی

 • فاطمه نعمتی
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: باکتری شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • وضعیت اشتغال: -
زهرا هادیان

زهرا هادیان

 • زهرا هادیان
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان اکبر مشهد
زهرا عدالتیان

زهرا عدالتیان

 • زهرا عدالتیان
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان شهرستان رشتخوار
عطیه حعفری

عطیه حعفری

 • عطیه حعفری
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در آزمایشگاه بیمارستان امام رضا مشهد
الهه علامه

الهه علامه

 • الهه علامه
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان فریمان
صدف سرابی

صدف سرابی

 • صدف سرابی
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در آزمایشگاه مرکز بهداشت شماره 1 شهرستان تربت جام
نوید خود آموز

نوید خود آموز

 • نوید خود آموز
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: سوپروایزر آزمایشگاه مگالب
image

هانیه شهیررودی

 • هانیه شهیررودی
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان خواف
مهدا ایرانی

مهدا ایرانی

 • مهدا ایرانی
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در آزمایشگاه بیمارستان اکبر
فرناز فاتحی

فرناز فاتحی

 • فرناز فاتحی
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در آزمایشگاه بیمارستان امام رضا (ع)
زهره زحمتکش

زهره زحمتکش

 • زهره زحمتکش
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در آزمایشگاه بیمارستان امام رضا (ع)
فریبا کراتی

فریبا کراتی

 • فریبا کراتی
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان لقمان حکیم شهرستان سرخس
مهسا صبوری

مهسا صبوری

 • مهسا صبوری
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان خاتم الانبیا مشهد
میلاد خواجویی

میلاد خواجویی

 • میلاد خواجویی
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان کرمان
جلال رحیمی

جلال رحیمی

 • جلال رحیمی
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد
مسعود آخرتی

مسعود آخرتی

 • مسعود آخرتی
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
محمد قوامی

محمد قوامی

 • محمد قوامی
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد
image

امید بلوکی

 • امید بلوکی
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد
علیرضا ظهوریان

علیرضا ظهوریان

 • علیرضا ظهوریان
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان علوی مشهد
فاطمه کفاشی

فاطمه کفاشی

 • فاطمه کفاشی
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس
image

زهرا جهانسوز

 • زهرا جهانسوز
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح مرکز بهداشت امیراباد
image

مهسا صبوری نوقابی

 • مهسا صبوری نوقابی
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: پردیس حافظ مشهد
image

مهدی گفتی

 • مهدی گفتی
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: استخدام مرکز بهداشت بیرجند

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!