دانشجویان وارستگان

دانش آموختگان ورودی بهمن 92

فرزانه محبی

فرزانه محبی

 • فرزانه محبی
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح درمرکز انتقال خون تربت حیدریه
الهام طالب نژاد

الهام طالب نژاد

 • الهام طالب نژاد
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
فاطمه محمدی

فاطمه محمدی

 • فاطمه محمدی
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان شهرستان گناباد
نسیم شیدایی

نسیم شیدایی

 • نسیم شیدایی
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان شریعتی مشهد
شکوفه رجبیان

شکوفه رجبیان

 • شکوفه رجبیان
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح بیمارستان دکتر شیخ
نازنین زارع

نازنین زارع

 • نازنین زارع
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان امام رضا مشهد
شراره سکندری

شراره سکندری

 • شراره سکندری
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان امام رضا مشهد
پریناز دقیقی

پریناز دقیقی

 • پریناز دقیقی
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان شیخ مشهد
پریناز مصطفایی

پریناز مصطفایی

 • پریناز مصطفایی
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: شبکه بهداشت تایباد
مطهره خرمی

مطهره خرمی

 • پریناز مصطفایی
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: ایمنی شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • وضعیت اشتغال: -
image

فاطمه سجودی

 • فاطمه سجودی
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح زاهدان
image

نجمه زحمتکش

 • نجمه زحمتکش
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح بیمارستان قوچان
image

سعید صالحی

 • سعید صالحی
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: آزمایشگاه کووید سیرجان
image

سمانه آیتی

 • سمانه آیتی
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: اتمام طرح-بیمارستان سبزوار

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!