تحصیلات تکمیلی رشته علوم تغذیه

رشته های کارشناسی ارشد که با مدرک کارشناسی تغذیه می توان در کنکور آن شرکت نمود.

سال 96-95 سال 94-95 سال 94-93 سال 93-92 سال 92-91 سال 91-90 سال 90-89
تعداد پذیرش تعداد پذیرش تعدادپذیرش تعدادپذیرش تعدادپذیرش تعدادپذیرش تعدادپذیرش تعداد کل شرکت کننده
علوم تغذیه 96 79 100 104 104 76 61 1431
تغذیه بالینی
علوم بهداشتی در تغذیه 73 66 36 20 208
تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه 16 21 20 12
بهداشت و ایمنی مواد غذایی 52 47 34 36 36 28 10 134
علوم و صنایع غذایی(گرایش کنترل کیفی و بهداشتی) 23 13 22 20 550
میکروب شناسی مواد غذایی 8 10 9 12 8 6
بیوشیمی بالینی 153 165 163 186 173 119 85 1633
ژنتیک انسانی 65 75 54 80 94 65 42 1860
سم شناسی 44 71 70 135 93 68 25 397
کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 9 8 9
سلامت سالمندی 31 25
ترکیبات طبیعی و دارویی 8 6
علوم تشریحی 119 134 143 125 113 100 78 385
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 80 74 97 64 70 41 21 447

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!