راهنمای کنکور کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی

معرفی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی به کمک فناوری اطلاعات به ذخیره سازی، بازیابی داده ها، استفاده بهینه از تحلیل اطلاعات به منظور حل مشکلات و ارتقای سیستم های بهداشت درمان و کمک به تصمیم گیری پزشک، تیم مراقبتی و بیمار می پردازد. به عبارت دیگر این رشته با استفاده از تکنولوژی کامپیوتر در تمام گرایش های پزشکی از جمله مراقبت، آموزش و پژوهش نقش آفرینی می کند. از آن جایی که به کارگیری اطلاعات و تکنولوژی، جزئی از نظام بهداشت و درمان است، این رشته یک شبکه کامل پیوسته برای ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی جهت دسترسی کامل و سریع به اطلاعات و داده های موجود ایجاد می نماید
انفورماتیک پزشکی به عنوان یک علم بین رشته ای ارتباط نزدیکی با علوم پایه پزشکی، مخابرات و ارتباطات و تکنولوژی جدید کامپیوتر دارد. این رشته دارای ابعاد مختلفی از جمله علوم پایه و بالینی، زیست پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و مهندسی نرم افزار می باشد. در آینده پژوهش های انفورماتیک پزشکی، پیوند کاملی با فناوری اطلاعات خواهد داشت و یک بستر تعامل اطلاعات بین داده های بالینی و داده های ژنتیک ایجاد خواهد شد

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی

دارندگان دانشنامه کارشناسی در رشته های علوم پزشکی، رشته های ریاضی (کلیه گرایش ها )، مهندسی کامپیوتر، مهندسی پزشکی، مهندسی برق الکترونیک، مهندسی فناوری اطلاعات، علوم آزمایشگاهی دامپزشکی،  دکتری عمومی پزشکی و دکتری عمومی دندانپزشکی می توانند در آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی شرکت کنند

هدف کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی

هدف این رشته تربیت نیروی انسانی متخصصی است که بتواند راه حل های لازم را در جهت رفع محدودیت های منابع مالی ارائه نماید. همچنین در جهت ارتقای سیستم های سلامت، استفاده بهینه از منابع موجود و کاهش خطاهای پزشکی در مراکز بین المللی انفورماتیک پزشکی فعالیت نمایند
دوره کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی دانش آموختگانی را تربیت می نماید که دارای آگاهی و مهارت کامل زیر باشند:
 • شناخت ساختار داده های پزشکی و پایگاه های داده ها
 • کاربرد استانداردها در پزشکی
 • به کارگیری نرم افزارهای تجزیه و تحلیل داده ها به منظور تصمیم سازی مبتنی بر سیستم های خبره
 • به کارگیری نرم افزارهای جامع پزشکی
 • کار با شبکه های هوشمند عصبی و کاربرد آنها در تحلیل اطلاعات پزشکی
 • استفاده از مراجع انفورماتیک سلامت و پزشکی
  تربیت نیروهای انسانی متخصص در رشته کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی، زمینه ساز ارتقای سطح دانش متخصصین و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی می باشد. همچنین ایجاد بستر لازم در جهت تعیین و تعریف استانداردها و پروتکل های فناوری اطلاعات در حوزه خدمات بهداشت و درمان، شناخت عمومی افراد جامعه از جایگاه و کاربرد انفورماتیک پزشکی، ایجاد و گسترش زمینه های همکاری بین مسئولین ذیربط و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی با متخصصین فناوری اطلاعات و ارتباطات و فراهم سازی زمینه برقراری و تداوم ارتباط و همکاری بین مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی از دیگر اهداف این رشته می باشد
پزشکان و دیگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی در ارائه سرویس های بهداشتی و درمانی با چالش های فراوانی روبرو هستند. این چالش ها شامل مسائل بودجه ای، مسائل آموزشی بهداشتی، عقب ماندگی از توسعه روز افزون زمینه های تحقیقاتی علوم پزشکی، خطاهای پزشکی و عدم ارتباط دو طرفه بین جامعه دانشگاهی و صنایع مرتبط با پزشکی می باشد. متخصصان رشته انفورماتیک پزشکی با مکانیزه کردن سیستم های جامع اطلاعات خدمات بهداشت و درمان و ایجاد یک بستر تعاملی بین متخصصین علوم پزشکی و علوم فناوری اطلاعات در جهت رفع چالش های فوق نقش بسزایی ایفا خواهد نمود. همچنین نیروهای متخصص کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی در مراکز درمانی به ایجاد یک بستر الکترونیکی جهت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و دسترسی بیماران به پرونده الکترونیک سلامت خود می پردازند.

وظایف دانش آموختگان کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی

وظایف حرفه ای فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی در زمینه های پژوهشی، آموزشی، مدیریتی و خدماتی می باشد

الف- زمینه پژوهشی:

 • تحقیق در زمینه کاربرد روشهای نوین ذخیره سازی و بازیابی داده های پزشکی جهت بهینه سازی سیستمهای تصمیم گیری و مشارکت در تصمیم گیری در حوزه بهداشت و درمان
 • تحقیق در زمینه تبیین و بومی سازی استانداردها و پروتکل های فناوری اطلاعات در جهت ارتقاء سیستمهای بهداشت و درمان
 • کمک به تحقیق در زمینه های مشترک با رشته های پزشکی و مهندسی پزشکی جهت ایجاد یک بستر تعامل اطلاعات بین داده های بالینی و فناوری های جدید

ب- زمینه آموزشی:

 • تدریس دروس مرتبط با حوزه انفورماتیک پزشکی در زمینه های تحلیل داده ها، مدیریت داده ها و آشنایی با نرم افزارهای جامع پزشکی در سطوح دانشگاهی
 • تدریس دروس مرتبط با شیوه های نوین طراحی و مدیریت سیستمهای بهداشت و درمان مبتنی بر فناوری اطلاعات
 • ارائه روشهای بهینه جهت آموزش و انتقال مفاهیم کاربردی انفورماتیک در پزشکی به دانشجویان پزشکی در رشته های مرتبط

ج- زمینه مدیریتی:

کمک به توسعه و ارتقاء سیستمهای اطلاعات مدیریت در سطوح مختلف بهداشت و درمان

د- زمینه خدماتی:

 • فراهم آوری امکان دسترسی سهل الوصول به اطلاعات و منابع اطلاعاتی
 • ارائه و هدایت از راه دور خدمات درمانی و آموزش روشها و مهارتهای تخصصی شده
 • کمک به کاهش خطاهای پزشکی
 • کمک به تعیین نوع مداخله پزشکی مورد نیاز
 • کمک به امنیت و حفاظت از اطلاعات خصوصی بیماران
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته انفورماتیک پزشکی
مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
Abdelhak, Mervat, Grostick, Hanken, Mayr Alice, M. Health information management of a strategic resource. Second edition. Philadelphia. Pa: W.B. Saunders Company, 2111.
Wager, KA. Wickham, Frances, Lee, DBA, Glaser, JR, Burns Glaser, J.R. Managing. health information systems: a practical approach for health care executives. Publisher. Jossey-Bass., 2115.
کیفیت اطلاعات در مراقبت بهداشتی ، تالیف دکتر حمید مقدسی
مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی ، تالیف دکتر رضا صفدری ، مرجان قاضی سعیدی
ریاضی و آمار زیستی
روش های آمار زیستی ، (Daniel W)
روش های آماری و شاخص های بهداشتی ، دکتر کاظم محمد و دکتر ملک افضلی
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی ، تالیف جرج توماس و راس فینی
اصول برنامه نویسی و ساختمان داده ها
برنامه نویسی به زبان C ، تالیف کافمن
برنامه نویسی به زبان پاسکال ، تالیف کافمن
ساختمان داده ها تالیف لیپ شوتز
ساختمان داده ها تالیف هورویتز
انفورماتیک سلامت
Edward. H. Shortliffe, James J. Cimino; Biomedical informatics: computer applications in health care and biomedicine
 Robert E. Hoyt, Ann K. Yoshihashi; Health Informatics: Practical Guide for Healthcare and Information Technology Professionals
کلیات و اصطلاحات پزشکی
Janice L. Hinkle, Kerry H. Cheever; Brunner & Suddarth’s Textbook of Medical Surgical Nursing
Barbra Gylys and Mary Ellen Wedding; Medical Terminology: A Body Systems
Approach

 

زبان انگلیسی عمومی
Anderson, A. Active Skills for Reading (Vols. 1-4). USA: Thompson. 2008
KIRN, e. and Hartman, P. Interaction: Reading. McGraw-Hill. 2007
Atai, M.R. Shoja, J. Kafshgarsouteh, M. and Zolghadri, M. English for the Students of Medicine. انتشارات سمت (1391). Tehran: SAMT. 2013
.Seal, B. Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing. Cambridge Uni .press 2000
Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal Publications
Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills (Vol. 1-3). Cambridge press un

 

ضرایب دروس رشته انفورماتیک پزشکی در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99

دروس امتحانی ضرایب
اصول برنامه نویسی و ساختمان داده ها 2
ریاضی و آمار حیاتی 2
مدیریت اطلاعات سلامت 3
انفورماتیک سلامت 3
کلیات و اصطلاحات پزشکی 2
زبان عمومی 2

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته انفورماتیک پزشکی در سال 98

دانشگاه دولتی دوره شهریه پرداز جمع کل
ارومیه 6 2 8
اهواز 4 2 6
ایران 4 1 5
تبریز 3 1 4
تربیت مدرس 4 0 4
تهران 3 1 4
شهید بهشتی 2 2 4
شیراز 2 2 4
کرمان 4 0 4
مشهد 4 2 6
جمع کل 36 13 49

 

سر فصل دروس کارشناسی ارشد رشته انفورماتیک پزشکی

نوع واحد تعداد  واحد
واحدهای اختصاصی اجباری 20
واحدهای اختصاصی اختیاری 6
واحدهای پایان نامه 6
جمع 32

دانشجو موظف است با تشخیص گروه آموزشی و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها، تمامی یا تعدادی از دروس جبرانی را بگذراند. (گذراندن درس سیستم های اطلاع رسانی پزشکی برای کلیه دانشجویان الزامی است.)

دروس اختصاصی اجباری کارشناسی ارشد رشته انفورماتیک پزشکی

 

نام درس تعداد  واحد نام درس تعداد واحد
ساختار داده های پزشکی و پرونده الکترونیکی سلامت 3 استانداردها و کدگذاری داده های بهداشت و درمان 3
طراحی و ارزیابی سیستم های اطلاعات بهداشتی و درمانی (1) 2 طراحی و ارزیابی سیستم های اطلاعات بهداشتی و درمانی (2) 2
سمینار انفورماتیک پزشکی 2 مدیریت در انفورماتیک پزشکی 3
شبکه های عصبی و سیستم های هوشمند در پزشکی 3 کارآموزی در عرصه 2
پایان نامه 6
جمع 26

دروس اختصاصی اختیاری کارشناسی ارشد رشته انفورماتیک پزشکی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
اخلاق و جنبه های قانونی در انفورماتیک پزشکی 2 طراحی پژوهش کاربردی در انفورماتیک پزشکی 2
سیستم های تصمیم گیری در بهداشت و درمان 2 تصویر برداری و انفورماتیک در پزشکی 4
مدیریت سیستم های اطلاعاتی بهداشتی و درمانی 3 مباحث ویژه 3
بیوانفورماتیک 3 آشنایی با برنامه نویسی با متن باز 3

دانشجو می بایست 6 واحد از دروس جدول فوق را متناسب با موضوع پایان نامه مورد نظر، با موافقت استاد راهنما و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه بگذراند.

درصد دروس رتبه های برتر انفورماتیک پزشکی در آزمون کارشناسی ارشد 98

درصد دروس رتبه 1 آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی در سال 98
نام درس درصد
اصول برنامه نویسی و ساختمان داده ها 48.33
مدیریت اطلاعات سلامت 41.67
ریاضی و آمار حیاتی 51.66
انفورماتیک سلامت 72.22
کلیات و اصطلاحات پزشکی 48.33
زبان عمومی 80.34

 

درصد دروس رتبه 2 آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی در سال 98
نام درس درصد
اصول برنامه نویسی و ساختمان داده ها 55
مدیریت اطلاعات سلامت 52.38
ریاضی و آمار حیاتی 31.66
انفورماتیک سلامت 40
کلیات و اصطلاحات پزشکی 31.66
زبان عمومی 32.47

 

درصد دروس رتبه 6 آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی در سال 98
نام درس درصد
اصول برنامه نویسی و ساختمان داده ها 48.33
مدیریت اطلاعات سلامت 22.61
ریاضی و آمار حیاتی 43.33
انفورماتیک سلامت 33.33
کلیات و اصطلاحات پزشکی 25
زبان عمومی 55.56

 

درصد دروس رتبه 8 آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی در سال 98
نام درس درصد
اصول برنامه نویسی و ساختمان داده ها 0
مدیریت اطلاعات سلامت 32.14
ریاضی و آمار حیاتی 21.6
انفورماتیک سلامت 48.8
کلیات و اصطلاحات پزشکی 45
زبان عمومی 51.2

 

منابع درسی پیشنهادی رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد رشته های فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی

زبان عمومی

 • هندبوک جامع لغات و اصطلاحات زبان کارشناسی ارشد علوم پزشکی – رضا مهاجرنیا
 • درسنامه جامع زبان کارشناسی ارشد علوم پزشکی، امیر لزگی، نشر جامعه نگر

 

اصول برنامه‌نویسی و ساختمان داده‌ها

 • درس و کنکور سریع ساختمان داده ها – حمیدرضا مقسمی
 • پکیج مالتی مدیای آموزش ساختمان داده ها – بهزاد کیانی ، سهیل هشترخانی
 • برنامه نویسی به زبانC- عین الله جعفرنژاد قمی
 • کتاب ساختمان داده ها درC++، عین الله جعفرنژاد قمی
 • برنامه نویسی کامپیوتر به زبان C++ و C برای کنکور کاردانی به کارشناسی – محمد عادلی نیا

ریاضی و آمار حیاتی  (داوطلبین انفورماتیک پزشکی)

 • مرور جامع آمار زیستیDRS – دکتر محمود یوسفی، علیرضا محبوب اهری
 • درس‌نامه جامع ریاضیات کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی- بهزاد کیانی،منیژه علی‌محمدی
 • ریاضیات عمومی ویژه رشته مدیریت اقتصاد و حسابداری – حسین نامی

بیماری‌شناسی و اصطلاحات پزشکی

 • راهنمای جامع اصطلاحات پزشکی (مدیکال ترمینولوژی) – نویسنده: باربارا جانسون کوهن، مترجمان: علی راستگار فرج زاده، فاطمه رمضان شمس (داوطلبین انفورماتیک پزشکی)
 • کلیات پزشکی 1 و 2 –  منیر نوبهار، عباسعلی وفایی (داوطلبین فناوری اطلاعات سلامت)
 • درسنامه جامع مدارک پزشکی۱-  خلیل کیمیافر، امیرعباس عزیزی، علیرضا حاجی‌زاده
 • فرهنگ اصطلاحات پزشکی –  حمید مقدسی

انفورماتیک سلامت (داوطلبین انفورماتیک پزشکی)

 • پکیج مالتی مدیای انفورماتیک پزشکی – بهزاد کیانی ، سهیل هشترخانی
 • انفورماتیک زیست پزشکی (جلد اول و دوم) – نویسندگان: شورتلیف، ادوارد هانس، مترجم: مصطفی لنگری زاده

فناوری اطلاعات سلامت و مدیریت اطلاعات سلامت

 • سیستم های اطلاعات مدیریت (مفاهیم، ساختار، توسعه و ارزیابی) – فرحناز صدوقی، لیلا شاهمرادی، عباس شیخ طاهری، زهرا میدانی
 • مدیریت سیستم های اطلاعات مراقبت بهداشتی – نویسنده : وگر – مترجمان: زهرا مستانه، جهانپور علیپور، محمدحسین حیوی حقیقی
 • سیستم های اطلاعات مراقبت سلامت (رویکردی عملی برای مدیران مراقبت سلامت) – نویسندگان: کارن واگر، فرانسیس ویکهام لی، جان گلاسر – مترجمان: عباس شیخ طاهری، طاهره ناصری، محمدصادق احمدی
 • فناوری اطلاعات سلامت – فرحناز صدوقی، مهناز صمدبیک و همکاران
 • کیفیت داده ها در سیستم های اطلاعات مراقبت سلامت – جهان پورعلی پور، مریم احمدی (داوطلبین فناوری اطلاعات سلامت)
 • سامانه های دسته بندی اطلاعات پزشکی – رضا صفدری، عاطفه جمالپور (داوطلبین فناوری اطلاعات سلامت)
 • راهنمای جامع کدگذاری بیماری‌ها بر اساسICD-10- مریم احمدی، لیلا شاهمرادی، زهرا میدانی ‌(داوطلبین فناوری اطلاعات سلامت)
 • کتاب آشنایی باICD-10 با رویکردی به روش‌های کدگذاری – یوسف مهدی‌پور (داوطلبین فناوری اطلاعات سلامت)
 • مدیریت فناوری اطلاعات سلامت – ماشالله ترابی، رضا صفدری، لیلا شاهمرادی ‌(داوطلبین فناوری اطلاعات سلامت)
 • داده پردازی بهداشتی – حمید مقدسی
 • درسنامه جامع فناوری اطلاعات سلامت – هاله فرساد حبیبی، فاطمه مقبلی، مجید جنگی، سید هادی قاسمی ‌(داوطلبین فناوری اطلاعات سلامت)
 • مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی – رضا صفدری، مرجان قاضی سعیدی (داوطلبین فناوری اطلاعات سلامت)
 • م‍دی‍ری‍ت‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ا ‎SQL Server- ام‍ی‍ر اح‍م‍دی‌، زک‍ی‍ه‌ پ‍ی‍ری ‌(داوطلبین فناوری اطلاعات سلامت)

موفق باشید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!