نام و کد درسپاتوفیزیولوژی 1
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات16 جلسه
پیش نیازفیزیولوژی 1 و2- اصطلاحات پزشکی
استاد درسدکتر نجمه سیفی
پست الکترونیک استادseifin[at]varastegan.ac.ir

اهداف درس

آشنایی با علل به وجود آورنده، مکانیسم ایجاد، نشانه شناسی، تشخیص بالینی و آزمایشگاهی و درمان بیماری های  سیستم اندوکرین ، سیستم  قلبی عروقی، سیستم تنفسی و چاقی

شرح درس:

یکی از وظایف کارشناس تغذیه رژیم درمانی در بیماری های مختلف است. لذا آشنایی با  علل به وجود آورنده، مکانیسم ایجاد، نشانه شناسی، تشخیص بالینی و آزمایشگاهی و درمان بیماری ها ضروری به نظر می رسد. در این درس دانشجویان با بیماری های شایع در  سیستم اندوکرین ، سیستم  قلبی عروقی، سیستم تنفسی و چاقی آشنا خواهند شد.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: آشنایی با بیماری های اندوکرین

در این جلسه دانشجویان با مکانیسم ایجاد بیماری دیابت و انواع  و روش های تشخیص و درمان  آن آشنا می شوند.

جلسه دوم: آشنایی با بیماری های اندوکرین

در این جلسه دانشجویان با مکانیسم ایجاد ، روش های تشخیص و درمان بیماری های غده تیروئید آشنا می شوند.

جلسه سوم: آشنایی با بیماری های اندوکرین

در این جلسه دانشجویان با مکانیسم ایجاد ، روش های تشخیص و درمان بیماری های غده آدرنال آشنا می شوند.

جلسه چهارم: آشنایی با بیماری های اندوکرین

در این جلسه دانشجویان با مکانیسم ایجاد ، روش های تشخیص و درمان بیماری های غده پاراتیروئید آشنا می شوند.

جلسه پنجم: آشنایی با بیماری های قلبی عروقی

در این جلسه در این جلسه دانشجویان با علائم و نشانه ها و روش های تشخیصی بیماری های قلبی عروقی آشنا می شوند.

جلسه ششم: آشنایی با بیماری های قلبی عروقی

در این جلسه دانشجویان با بیماری های مربوط به ریتم قلب آشنا می شوند.

جلسه هفتم: آشنایی با بیماری های قلبی عروقی

در این جلسه دانشجویان با بیماری های مربوط به عضله و ساختار قلب آشنا می شوند.

جلسه هشتم: آشنایی با بیماری های قلبی عروقی

در این جلسه دانشجویان با بیماری های عروق کرونر و عروق محیطی آشنا می شوند.

جلسه نهم: امتحان میان ترم

امتحان میان ترم

جلسه دهم: آشنایی با بیماری های تنفسی

در این جلسه دانشجویان با بیماری های راه های هوایی از جمله آسم و COPD و برونشیت آشنا می شوند

جلسه یازدهم: آشنایی با بیماری های تنفسی

در این جلسه دانشجویان با بیماری های پارانشیم ریه و پلور آشنا می شوند.

جلسه دوازدهم: آشنایی با بیماری های تنفسی

در این جلسه دانشجویان با اختلالا تهویه، آپنه انسدادی خواب و مشکلات تنفسی در بیماران با وضعیت بحرانی آشنا می شوند.

جلسه سیزدهم: آشنایی با چاقی

در این جلسه دانشجویان با پاتوفیزیولوژی چاقی آشنا می شوند.

جلسه چهاردهم: آشنایی با چاقی

در این جلسه دانشجویان با ارزیابی و مدیریت چاقی آشنا می شوند.

جلسه پانزدهم: آشنایی با چاقی

در این جلسه دانشجویان با سندرم متابولیک آشنا می شوند.

جلسه شانزدهم: بررسی case های مرتبط، جمع بندی و رفع اشکال

در این جلسه دانشجویان با کاربرد علم پاتوفیزیولوژی در بررسی case های بالینی مختلف آشنا می شوند.

منابع

بیماری های داخلی هاریسون
پاتوفیزیولوژی رابینز

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!