نام و کد درسپاتوفیزیولوژی 2
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات16 جلسه
پیش نیازپاتوفیزیولوژی 1
استاد درسدکتر نجمه سیفی
پست الکترونیک استادseifin[at]varastegan.ac.ir

اهداف درس

آشنایی با علل به وجود آورنده، مکانیسم ایجاد، نشانه شناسی، تشخیص بالینی و آزمایشگاهی و درمان بیماری های  سیستم کلیه ومجاری ادراری ، سیستم  عصبی، دستگاه گوارش

شرح درس:

یکی از وظایف کارشناس تغذیه رژیم درمانی در بیماری های مختلف است. لذا آشنایی با  علل به وجود آورنده، مکانیسم ایجاد، نشانه شناسی، تشخیص بالینی و آزمایشگاهی و درمان بیماری ها ضروری به نظر می رسد. در این درس دانشجویان با بیماری های شایع در  سیستم کلیه ومجاری ادراری ، سیستم  عصبی، دستگاه گوارش آشنا خواهند شد.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: آشنایی با بیماری های کلیه و مجاری ادرای

در این جلسه دانشجویان با نارسایی حاد کلیه آشنا می شوند.

جلسه دوم: آشنایی با بیماری های کلیه و مجاری ادرای

در این جلسه دانشجویان با نارسایی مزمن کلیه آشنا می شوند.

جلسه سوم: آشنایی با بیماری های کلیه و مجاری ادرای

در این جلسه دانشجویان با انواع سنگ کلیه و عفونت های کلیه و مجاری ادراری آشنا می شوند.

جلسه چهارم: آشنایی با بیماری های کلیه و مجاری ادرای

در این جلسه دانشجویان با انواع بیماری های التهابی کلیه و گلومرولونفریت ها آشنا می شوند.

جلسه پنجم: آشنایی با بیماری های دستگاه عصبی

در این جلسه در این جلسه دانشجویان با انواع صرع و تشنج آشنا می شوند.

جلسه ششم: آشنایی با بیماری های دستگاه عصبی

در این جلسه در این جلسه دانشجویان با انواع صرع و تشنج آشنا می شوند.

جلسه هفتم: آشنایی با بیماری های دستگاه عصبی

در این جلسه دانشجویان با بیماری های عصبی پیشرونده آشنا می شوند.

جلسه هشتم: آشنایی با بیماری های دستگاه عصبی

در این جلسه دانشجویان با آسیب های تروماتیک مغز و نخاع آشنا می شوند.

جلسه نهم: امتحان میان ترم

امتحان میان ترم

جلسه دهم: آشنایی با بیماری های دستگاه گوارش

در این جلسه دانشجویان با بیماری های حفره دهان و اختلالات چشایی آشنا می شوند

جلسه یازدهم: آشنایی با بیماری های دستگاه گوارش

در این جلسه دانشجویان با بیماری های مری از جمله رفلاکس و دیس فاژی آشنا می شوند.

جلسه دوازدهم: آشنایی با بیماری های دستگاه گوارش

در این جلسه دانشجویان با بیماری های معده از جمله گاستریت، زخم معده، گاستروپارزی و جراحی های معده آشنا می شوند.

جلسه سیزدهم: آشنایی با بیماری های دستگاه گوارش

در این جلسه دانشجویان با جراحی های معده و اسهال و یبوست آشنا می شوند.

جلسه چهاردهم: آشنایی با بیماری های دستگاه گوارش

در این جلسه دانشجویان سوء جذب و سلیاک آشنا می شوند.

جلسه پانزدهم: آشنایی با بیماری های دستگاه گوارش

در این جلسه دانشجویان با بیماری های التهابی روده آشنا می شوند.

جلسه شانزدهم: آشنایی با بیماری های دستگاه گوارش

در این جلسه دانشجویان با دیورتیکولوز، دیورتیکولیت، سندرم روده کوتاه و BOS آشنا می شوند.

منابع

بیماری های داخلی هاریسون
پاتوفیزیولوژی رابینز

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!