مجلات معتبر تغذیه

لیست مجلات علمی پژوهشی دارای نمایه در زمینه تغذیه مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (منتشر شده در سال 96)

 

شماره نام مجله آدرس سایت صاحب امتیاز دوره انتشار
1 علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران http://nsft.sbmu.ac.ir انیستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور فصلنامه
2 علوم غذایی و تغذیه http://jftn.srbiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران فصلنامه
3 مجله غدد درون ریز و متابولیسم  ایران http://ijem.sbmu.ac.ir مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دو ماهنامه
4 دیابت و لیپید ایران http://ijdld.tums.ac.ir پژوهشکده علوم و غدد متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران دو ماهنامه
5 Iranian Journal of Diabetes and Obesity http://ijdo.ssu.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شهید صدوقی یزد دو فصلنامه
6 Journal of Food Quality and Hazards Control http://jfqhc.ssu.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شهید صدوقی یزد فصلنامه
7 Journal of Nutritional Sciences and Dietetics http://jnsd.tums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی تهران فصلنامه
8 Journal of Diabetes and Metabolic Disorders http://jdmd.tums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی تهران
9 Nutrition and Food Sciences Research http://nfsr.sbmu.ac.ir انیستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور فصلنامه
10 The Iranian Journal of Basic Medical Sciences http://ijbms.mums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی مشهد ماهنامه
11 مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد http://mjms.mums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی مشهد دو ماهنامه
12 Journal of Nutrition, Fasting and Health http://jnfh.mums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی مشهد فصلنامه

 

سایر لینک های مفید گروه تغذیه

pubmed
سامانه برکت
گوگل اسکالر
انجمن تغذیه ایران

سازمان غذا و دارو
مرجع دانش(سیویلیکا)
سایروس(متعلق به الزویر)
سایت دفتر بهبود تغذیه ایران
سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان خوار بار و کشاورزی
سامانه ثبت کارآزمایی بالینی ایران
سامانه جهانی ثبت کارآزمایی بالینی
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
کمیسوین بین المللی کدکس مواد غذایی

سایت اطلاعات پزشکی کتابخانه ملی پزشکی آمریکا
سایت اطلاع رسانی پزشکی کتابخانه ملی پزشکی آمریکا
سایت مایو کلینیک(تجربه متخخصین در زمینه بیماری ها و علایم)
سایت انجمن سرطان آمریکا( اطلاعات تخصصی در حوزه سرطان)
مرکز پیشگیری و کنترل بیماری ها( اطلاعات مفید و تخصصی در حوزه بهداشت و سلامت از جمله نمودارهای رشد کودکان)
سایت وزارت کشاورزی آمریکا(اطلاعات مفید در زمینه غذا و کشاورزی از حمله شاخص های کیفیت غذا، جدول ترکیبات غذایی و اطلاعات در زمینه رژیم سالم)
سایت سازمان بهداشت جهانی( اطلاعات جامع در زمینه اخبار و اطلاعات در حوزه بهداشت و درمان و دسترسی به پروفایل کشورها در زمینه بیماری ها ، ارائه نمودارهای رشد و ارزیابی کودکان و نوجوانان و نرم افزارهای کاربردی و…..)

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!