نام و کد درسروش تحقیق در علوم بهداشتی
تعداد واحد1 واحد
تعداد جلسات12 جلسه
پیش نیازآمار حیاتی-اصول اپیدمیولوژی
استاد درسدکتر منیره دهری
پست الکترونیک استادDahrim[at]varastegan.ac.ir

اهداف درس

  • آشنایی دانشجو با شیوه جستجو در پایگاههای اطلاعاتی و اصول و روش های تحقیق در علوم پزشکی
  • کسب توانایی برنامه ریزی و اجرای یک تحقیق در مقیاس کوچک و طراحی و نگارش پروتکل یک طرح تحقیقاتی اپیدمیولوژیک به شکل پروپوزال
  • توانایی اجرا، نظارت و کنترل و انجام دادن آنالیزهای آماری اولیه

اهمیت و ضرورت درس

آشنایی دانشجویان با اصول، مفاهیم و روش های تحقیق و بررسی به نحوی که دانشجو با انواع مطالعات در حوزه علوم بهداشتی آشنا شده و  بتواند برای موضوع پروژه های تحقیقاتی، پروپوزال مربوطه را تنظیم نماید.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: چگونگی شناسایی اعتبار مقاله و انتخاب مقالات مناسب بعنوان منبع / توضیح h-index و impact factor / توضیح ساختار کلی پروپوزال

• توانایی شناسایی مقالات معتبر
• توضیح black list مجلات
• توانایی تمیز بین مقالات ازطریق impact factor آنها
• توضیح تفاوت محققان مختلف از طریق h-index آنها و تفاوت آن با h’-index
• دانشجو با پرسشنامه طرح تحقیقاتی و بخشهای آن بطور کلی آشنا شود

جلسه دوم: عنوان تحقیق و معیارهای انتخاب موضوع

• تعریف تحقیق و روش تحقیق
• اهداف روش شناسی تحقیق
• تدوین موضوع پژوهشی
• معیار های انتخاب موضوع

جلسه سوم: بیان مسئله و نحوه نگارش آن

• معیارها و نکات مربوط به نحوه نگارش بیان مسئله را بداند.

جلسه چهارم: مرور متون، نحوه نگارش مرور متون

• معیارها و نکات مربوط به نحوه نگارش بررسی متون را بداند.

جلسه پنجم: اهداف و فرضیات نمونه اهداف و فرضیات

• قادر به نگارش اهداف و فرضیات بر حسب شیوه مطالعه، فرضیات و سئوالات پژوهشی باشد
• اهداف اختصاصی- کلی و کاربردی طرح مربوطه را تشخیص وتکمیل نماید
• نکات مربوط به نوشتن فرضیات را بداند.

جلسه ششم: متغیرها (متغیر های مطالعه و انواع آن)

• انواع متغیرها از نظر نوع و نقش را بداند و بتواند از همدیگر متمایز نماید.

جلسه هفتم: تعطیل رسمی

جلسه هشتم: صحت، دقت، روایی و پایایی روش اجرای طرح آشنایی با انواع خطاها نمونه گیری ( روشهای نمونه گیری، ابزارهای جمع آوری داده ها )

• با تعریف و تفاوت صحت، دقت، روایی و پایایی آشنا شود
• نحوه نگارش جزئیات روش اجرای طرح را در مطالعات مشاهده ای و مداخله ای بداند.
• با نحوه تعیین حجم نمونه در مطالعات توصیفی و مطالعات مداخله ای آشنا شود.
• خطاهای نوع اول و دوم ( آلفا – بتا و (power را از هم تشخیص دهد.
• با روشهای نمونه گیری آشنایی پیدا کند.
• مزایا و معایب روش های عمده جمع آوری اطلاعات ( اطلاعات در دسترس، مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه) را بداند

جلسه نهم: روش شناسی تحقیق : مطالعات توصیفی

• انواع روشهای مطالعه، مطالعات توصیفی (Descriptive)، مطالعات مقطعی، شیوه طراحی مطالعات توصیفی، مزایا و محدودیتهای مطالعات توصیفی را بداند.

جلسه دهم: روش شناسی تحقیق : مطالعات تحلیلی

• طبقه بندی و کاربرد انواع مطالعات تحلیلی (Analytical)، مطالعات مقطعی تحلیلی، مطالعه مورد-شاهدی (Case-Control)،مزایا و محدودیتهای مطالعات تحلیلی را بداند

جلسه یازدهم: روش شناسی تحقیق : مطالعات تحلیلی

• مطالعه همگروهی (Cohort)،مزایا و محدودیتهای مطالعات تحلیلی را بداند

جلسه دوازدهم: روش شناسی تحقیق : کارآزماییهای بالینی

• اهداف کارآزمائیهای بالینی(Trial-Interventional)، انواع مطالعات تجربی، شیوه طراحی کارآزمائیها و مطالعات تجربی را بشناسد.

جلسه سیزدهم: رفرنس نویسی : Endnote

• کاربرد انواع نرم افزارهای رفرنس نویسی را بداند
• نحوه رفرنس نویسی با نرم افزار end-note را آموخته باشد و آن را برای نگارش پروپوزال خود بکار گیرد.

منابع

منابع:
1. روش تحقیق در علوم پزشکی (طرح تحقیقاتی، متدولوژی و آمار)، دکتر حسین خدمت
2. تحقیق در سیستمهای بهداشتی: گروه مولفین سازمان بهداشت جهانی
3. روش شناسی پژوهش های کاربردی در علوم پزشکی، سید رضا مجدزاده
4. روش ها و تحلیل های آماری با نگاه به روش تحقیق در علوم زیستی و بهداشتی، دکتر ابراهیم حاجی زاده
5. آمار پزشکی، دکتر علی اکبر سرافراز

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!