نام و کد درسزبان تخصصی تغذیه
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات16 جلسه
پیش نیازاصطلاحات پزشکی
استاد درسدکتر مریم نوری
پست الکترونیک استادNourim[at]varastegan.ac.ir

اهداف درس

در پایان این درس دانشجو قادر است متون علمی تغذیه به زبان انگلیسی را مطالعه و به زبان فارسی برگرداند.

شرح درس:

نظر به اینکه بیشتر کتب و مجلات علمی در رشته‌ی تغذیه به زبان‌های خارجی (عمدتاً انگلیسی) هستند، برای دستیابی به اطلاعات به روز علمی در این رشته دانشجویان باید قادر باشند این منابع را مورد استفاده قرار دهند.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: Chapter 4: Analysis of the Diet

They should know the concepts

جلسه دوم: Chapter 6: Clinical: Inflammation, Physical, and Functional Assessments

They should know the concepts

جلسه سوم: Chapter 8: Biochemical Assessment

They should know the concepts

جلسه چهارم: Chapter 12: Food and Nutrient Delivery: Planning the Diet with Cultural Competency

They should know the concepts

جلسه پنجم: Chapter 14: Food and Nutrient Delivery: Nutrition Support Methods

They should know the concepts

جلسه ششم: Chapter 15: Education and Counseling: Behavioral Change

They should know the concepts

جلسه هفتم: Chapter 20: Nutrition in the Adult Years

They should know the concepts

جلسه هشتم: Chapter 22: Nutrition in Weight Management

They should know the concepts

جلسه نهم: Chapter 22: Nutrition in Weight Management

They should know the concepts

جلسه دهم: Chapter 24: Nutrition in Exercise and Sports Performance

They should know the concepts

جلسه یازدهم: Chapter 30: Medical Nutrition Therapy for Hepatobiliary and Pancreatic Disorders

They should know the concepts

جلسه دوازدهم: Chapter 33: Medical Nutrition Therapy for Anemia

They should know the concepts

جلسه سیزدهم: Chapter 36: Medical Nutrition Therapy for Renal Disorders

They should know the concepts

جلسه چهاردهم: Chapter 39: Medical Nutrition Therapy for Metabolic Stress: Sepsis, Trauma, Burns, and Surgery

They should know the concepts

جلسه پانزدهم: Chapter 43: Medical Nutrition Therapy for Low-Birth-Weight Infants

They should know the concepts

جلسه شانزدهم: امتحان پایان ترم (کتبی)

امتحان پایان ترم (کتبی)

منابع

1) Mahan L K & Escott-Stump S. Krause Food & The nutrition Care Process 2012.
(متون تخصصی تغذیه از فصول مختلف این رفرنس انتخاب شده است)
2) سؤالات درس زبان آزمون‌های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!