نام و کد درسداروشناسی
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات16 جلسه
پیش نیازبیوشیمی متابولیسم و اصطلاحات پزشکی
استاد درسدکتر اسما محمودی
پست الکترونیک استادMahmoudia912[at]gmail.com

اهداف درس

1- آشنایی با اشکال مختلف دارویی و مزایا و معایب آنها
2- آشنایی با مفاهیم فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک داروها
3- شناخت انواع داروهای مهم و رایج در بیماری های مختلف، مکانیسم عمل آنها و تاثیراتشان بر بدن.

شرح درس:

به عنوان عضوی از تیم درمان، کارشناس تغذیه باید با انواع داروها و کاربرد آنها در بیماری های رایج آشنا باشد. در این درس ضمن آشنایی با مفاهیم اولیه ی داروشناسی، کاربرد، مکانیسم اثر و عوارض جانبی رایج ترین داروهای مصرفی در بیماریهای مختلف و در سطح بیمارستان آشنا می شود.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: انواع اشکال دارویی، مزایا و معایب هر یک

• با مفهوم دارو و داروشناسی آشنایی پیدا کرده باشد.
• اشکال مختلف دارویی و مزایا و معایب هر یک از آنها را بداند.

جلسه دوم: مفاهیم اولیه ی فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک داروها

• با تعاریف و مفاهیم فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک آشنا شده باشد.
• با نحوه ی تعامل دارو و بدن آشنا شده باشد و مسیری که دارو در بدن طی می کند را بشناسد.

جلسه سوم: داروهای رایج در بیماری های قلب و عروق

• با دسته های دارویی رایج در درمان بیماریهای قلب و عروق آشنا شده باشد و مکانیسم عمل آنها را بداند.

جلسه چهارم: داروهای رایج در بیماری های گوارش

با بیماریهای مختلف گوارشی آشنا شود و دسته های دارویی مورد استفاده در هر یک را بشناسد.

جلسه پنجم: داروهای رایج در بیماری های غدد و دیابت

بیماری ها ی مختلف غدد را بشناسد و با داروهای مورداستفاده در آنها آشنا شود.

جلسه ششم: داروهای رایج در درمان چاقی

• علل مختلف چاقی و روشهای مختلف کنترل دارویی آن را بشناسد.
• با داروهای مورد استفاده در درمان چاقی آشنا شده باشد و نیز مکانیسم عمل آنها را بداند.

جلسه هفتم: داروهای رایج در درمان چاقی (ادامه)

• علل مختلف چاقی و روشهای مختلف کنترل دارویی آن را بشناسد.
• با داروهای مورد استفاده در درمان چاقی آشنا شده باشد و نیز مکانیسم عمل آنها را بداند.

جلسه هشتم: داروهای رایج در بیماری های کلیوی

با دسته های دارویی رایج در درمان بیماریهای کلیوی آشنا شده باشد و در حد نیاز مکانیسم عمل آنها را بداند.

جلسه نهم: داروهای رایج در اختلالات تنفسی

داروهای رایج در درمان اختلالات تنفسی را بشناسد و با عملکرد آنها آشنا شود.

جلسه دهم: داروهای رایج در درمان سرطان

داروهای ضد سرطان و نحوه ی عملکرد کلی آنها را بشناسد.

جلسه یازدهم: داروهای رایج در بیماری های اعصاب و روان

با داروهای مورد استفاده در بیماری های اعصاب و روان و نحوه ی عملکرد آنها آشنا شده باشد.

جلسه دوازدهم: آشنایی با داروهای مسکن و آرامبخش

گروه های مختلف داروهای مسکن و آرامبخش را بشناسد و با کاربرد و عملکرد آنها آشنا باشد.

جلسه سیزدهم: آشنایی با داروهای آنتی بیوتیک

دسته های دارویی مختلف آنتی بیوتیکی و تفاوت های آنها را بشناسد و به عملکرد آنها آشنایی پیدا کرده باشد.

جلسه چهاردهم: آشنایی با انواع سرم ها و محلول های تزریقی

انواع محلول های حجیم تزریقی را بشناسد و کاربرد هر کدام را بداند.

جلسه پانزدهم: نسخه نویسی

با اصول نسخه نویسی داروها و مکمل های مورد نیاز در کنترل وزن و سلامت عمومی بدن آشنا باشد.

جلسه شانزدهم: نسخه نویسی

با اصول نسخه نویسی داروها و مکمل های مورد نیاز در کنترل وزن و سلامت عمومی بدن آشنا باشد.

منابع

– Basic & clinical pharmacology; Edited by Bertram G. Katzung
– Rang & Dale’s pharmacology; James Ritter, Rod Flower, Graeme Henderson, Yoon Kong Loke, David MacEwan, Humphrey Rang
– Crash Course Pharmacology; Shreelata Datta Philip Xiu
– Principles of pharmacology; David E. Golan, Ehrin J. Armstrong, April W. Armstrong

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!