نام و کد درسخدمات تغذیه‌ای در مراقبت‌های اولیه‌ی بهداشتی
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات16 جلسه
هم نیازارزیابی وضعیت تغذیه
استاد درسدکتر مریم نوری
پست الکترونیک استادNourim[at]varastegan.ac.ir

اهداف درس

آشنایی دانشجو با خدماتی که از طرف واحد بهبود تغذیه‌ی جامعه در سطح مراکز بهداشتی درمانی در کشور ارائه می‌شود.

شرح درس:

کارشناسان تغذیه به عنوان مدیران سطوح میانی در مراکز بهداشت استان و شهرستان و مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی مدیریت برنامه‌های بهبود تغذیه‌ی جامعه را به عهده دارند. لذا کارشناسان تغذیه علاوه بر تسلط بر دانش تغذیه، باید از وضعیت تغذیه‌ی جامعه‌ی خود آگاهی داشته باشند.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: تاریخچه، اصول و اجزای نظام مراقبت‌های اولیه‌ی بهداشتی

تاریخچه، اصول و اجزای نظام مراقبت‌های اولیه‌ی بهداشتی را بیان کند.

جلسه دوم: برنامه‌ی پایگاه تغذیه‌ی سالم در مدارس

جزئیات برنامه‌ی پایگاه تغذیه‌ی سالم در مدارس  را بیان کند.

جلسه سوم: مجموعه‌ی مراقبت‌ها و خدمات تغذیه‌ای در برنامه‌ی تحول نظام سلامت در حوزه‌ی بهداشت (1)

اجزای مجموعه‌ی مراقبت‌ها و خدمات تغذیه‌ای در برنامه‌ی تحول نظام سلامت در حوزه‌ی بهداشت را بیان کند.

جلسه چهارم: مجموعه‌ی مراقبت‌ها و خدمات تغذیه‌ای در برنامه‌ی تحول نظام سلامت در حوزه‌ی بهداشت (2)

اجزای مجموعه‌ی مراقبت‌ها و خدمات تغذیه‌ای در برنامه‌ی تحول نظام سلامت در حوزه‌ی بهداشت را بیان کند.

جلسه پنجم: مجموعه‌ی مراقبت‌ها و خدمات تغذیه‌ای در برنامه‌ی تحول نظام سلامت در حوزه‌ی بهداشت (3)

اجزای مجموعه‌ی مراقبت‌ها و خدمات تغذیه‌ای در برنامه‌ی تحول نظام سلامت در حوزه‌ی بهداشت را بیان کند.

جلسه ششم: برنامه‌ی ترویج تغذیه با شیر مادر

جزئیات برنامه‌ی ترویج تغذیه با شیر مادر را بیان کند.

جلسه هفتم: برنامه‌ی تغذیه‌ی تکمیلی (12-6 ماهگی) / برنامه‌ی پایش رشدکودکان و نوجوانان

جزئیات برنامه‌های تغذیه‌ی تکمیلی (12-6 ماهگی) و پایش رشدکودکان و نوجوانان را بیان کند.

جلسه هشتم: برنامه‌ی تغذیه‌ی کودکان در روستا مهدها /برنامه‌ی مشارکتی کاهش سوء تغذیه‌ی کودکان

جزئیات برنامه‌های  تغذیه‌ی کودکان در روستا مهدها و  برنامه‌ی مشارکتی کاهش سوء تغذیه‌ی کودکان را بیان کند.

جلسه نهم: پایش روند وزن‌گیری مادران باردار، مداخلات لازم در مادران باردار دچار سوء تغذیه و مادران باردار چاق، مکمل‌یاری مادران باردار و شیرده، مراقبت‌های تغذیه‌ای قبل و در حین بارداری

جزئیات برنامه‌های مراقبتی برای مادران باردار را بیان کند.

جلسه دهم: برنامه‌ی پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود یُد

جزئیات برنامه‌ی پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود یُد را بیان کند.

جلسه یازدهم: برنامه‌ی غنی‌سازی آرد با آهن و اسید فولیک

جزئیات برنامه‌ی غنی‌سازی آرد با آهن و اسید فولیک  را بیان کند.

جلسه دوازدهم: نحوه‌ی کار با پرونده‌ی الکترونیک سلامت و غربالگری افراد نیازمند مشاوره‌ی تغذیه و نحوه‌ی ارجاع از طریق پرونده‌ی الکترونیک سلامت

نحوه‌ی کار با پرونده‌ی الکترونیک سلامت و غربالگری افراد نیازمند مشاوره‌ی تغذیه و نحوه‌ی ارجاع از طریق پرونده‌ی الکترونیک سلامت را یاد بگیرد.

جلسه سیزدهم: فرم‌های مراقبت تغذیه‌ای گروه‌های سنی مختلف موجود در خانه‌ی بهداشت و پایگاه خدمات جامع سلامت در نظام مراقبت‌های اولیه‌ی بهداشتی

با  فرم‌های مراقبت تغذیه‌ای گروه‌های سنی مختلف موجود در خانه‌ی بهداشت و پایگاه خدمات جامع سلامت در نظام مراقبت‌های اولیه‌ی بهداشتی آشنا شود.

جلسه چهاردهم: برنامه‌ی شیر مدارس

جزئیات برنامه‌ی شیر مدارس را بیان کند.

جلسه پانزدهم: برنامه‌ی آهن‌یاری

جزئیات برنامه‌ی آهن‌یاری را بیان کند.

جلسه شانزدهم: امتحان پایان ترم (کتبی)

امتحان پایان ترم (کتبی)

منابع

1) مجموعه‌ی مراقبت‌ها و خدمات تغذیه‌ای در برنامه‌ی تحول نظام سلامت در حوزه‌ی بهداشت
2) دستورالعمل‌های اجرایی برنامه‌های تغذیه در جامعه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!