نام و کد درسروش تحقیق در علوم بهداشتی
تعداد واحد1 واحد
تعداد جلسات12 جلسه
پیش نیازآمار حیاتی-اصول اپیدمیولوژی
استاد درسدکتر منیره دهری
پست الکترونیک استادDahrim[at]varastegan.ac.ir

اهداف درس

آشنایی با بخشهای مختلف یک پروپوزال تحقیقاتی
کسب توانایی برنامه ریزی و اجرای یک تحقیق در مقیاس کوچک و طراحی و نگارش پروتکل یک طرح تحقیقاتی اپیدمیولوژیک به شکل پروپوزال
توانایی اجرا، نظارت و کنترل و انجام دادن آنالیزهای آماری اولیه

شرح درس:

آشنایی دانشجویان با اصول، مفاهیم و روش های تحقیق و بررسی به نحوی که دانشجو با انواع مطالعات در حوزه علوم بهداشتی آشنا شده و  بتواند برای موضوع پروژه های تحقیقاتی، پروپوزال مربوطه را تنظیم نماید.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: چگونگی شناسایی اعتبار مقاله و انتخاب مقالات مناسب بعنوان منبع / توضیح h-index و impact factor /توضیح ساختار کلی پروپوزال

توانایی شناسایی مقالات معتبر
توضیح black list مجلات
توانایی تمیز بین مقالات ازطریق impact factor آنها
توضیح تفاوت محققان مختلف از طریق h-index آنها و تفاوت آن با h’-index
دانشجو با پرسشنامه طرح تحقیقاتی و بخشهای آن بطور کلی آشنا شود

جلسه دوم: عنوان تحقیق و معیارهای انتخاب موضوع

تعریف تحقیق و روش تحقیق
اهداف روش شناسی تحقیق
تدوین موضوع پژوهشی
معیار های انتخاب موضوع

جلسه سوم: بیان مسئله و نحوه نگارش آن

معیارها و نکات مربوط به نحوه نگارش بیان مسئله را بداند.

جلسه چهارم: مرور متون، نحوه نگارش مرور متون

معیارها و نکات مربوط به نحوه نگارش بررسی متون را بداند.

جلسه پنجم: اهداف و فرضیات / نمونه اهداف و فرضیات

قادر به نگارش اهداف و فرضیات بر حسب شیوه مطالعه، فرضیات و سئوالات پژوهشی باشد
اهداف اختصاصی- کلی و کاربردی طرح مربوطه را تشخیص وتکمیل نماید
نکات مربوط به نوشتن فرضیات را بداند.

جلسه ششم: متغیرها (متغیر های مطالعه و انواع آن)

انواع متغیرها از نظر نوع و نقش را بداند و بتواند از همدیگر متمایز نماید.

جلسه هفتم: تعطیل رسمی

تعطیل رسمی

جلسه هشتم: صحت، دقت، روایی و پایایی / روش اجرای طرح / آشنایی با انواع خطاها/ نمونه گیری ( روشهای نمونه گیری، ابزارهای جمع آوری داده ها )

با تعریف و تفاوت صحت، دقت، روایی و پایایی آشنا شود
نحوه نگارش جزئیات روش اجرای طرح را در مطالعات مشاهده ای و مداخله ای بداند.
با نحوه تعیین حجم نمونه در مطالعات توصیفی و مطالعات مداخله ای آشنا شود.
خطاهای نوع اول و دوم ( آلفا – بتا و (power را از هم تشخیص دهد.
با روشهای نمونه گیری آشنایی پیدا کند.
مزایا و معایب روش های عمده جمع آوری اطلاعات ( اطلاعات در دسترس، مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه) را بداند

جلسه نهم: روش شناسی تحقیق : مطالعات توصیفی

انواع روشهای مطالعه، مطالعات توصیفی (Descriptive)، مطالعات مقطعی، شیوه طراحی مطالعات توصیفی، مزایا و محدودیتهای مطالعات توصیفی را بداند.

جلسه دهم: روش شناسی تحقیق : مطالعات تحلیلی فیزیولوژیک کبد در بدن

طبقه بندی و کاربرد انواع مطالعات تحلیلی (Analytical)، مطالعات مقطعی تحلیلی، مطالعه مورد-شاهدی (Case-Control)،مزایا و محدودیتهای مطالعات تحلیلی  را بداند

جلسه یازدهم: روش شناسی تحقیق : مطالعات تحلیلی

مطالعه همگروهی (Cohort)،مزایا و محدودیتهای مطالعات تحلیلی  را بداند

جلسه دوازدهم: روش شناسی تحقیق : کارآزماییهای بالینی

اهداف کارآزمائیهای بالینی(Trial-Interventional)، انواع مطالعات تجربی، شیوه طراحی کارآزمائیها و مطالعات تجربی را بشناسد.

جلسه سیزدهم: رفرنس نویسی : Endnote

کاربرد انواع نرم افزارهای رفرنس نویسی را بداند
نحوه رفرنس نویسی با نرم افزار end-note را آموخته باشد و آن را برای نگارش پروپوزال خود بکار گیرد.

جلسه چهاردهم: جنبه های فیزیولوژیک چاقی و لاغری

در این جلسه دانشجویان با مکانیسم ها و عوامل موثر بر چاقی و هم چنین تعاریف کاشکسی و نیاز های تغذیه ای در آن شرایط آشنا خواهند شد.

جلسه پانزدهم: ارائه های گروهی

در این جلسه دانشجویان با اثرات محیطی و مرکزی موثر بر دریافت غذا آشنا خواهند شد. این جلسه به صورت تعاملی دانشجو و استاد برگزار خواهد شد.

جلسه شانزدهم: ارائه های گروهی

در این جلسه دانشجویان با اثرات استرس بر روی تغذیه و نقش تجربه هیا قبلی در کنترل دریافت غذا آشنا خواهند شد. این جلسه به صورت تعاملی دانشجو و استاد برگزار خواهد شد.

منابع

1. روش تحقیق در علوم پزشکی (طرح تحقیقاتی، متدولوژی و آمار)، دکتر حسین خدمت
2. تحقیق در سیستمهای بهداشتی: گروه مولفین سازمان بهداشت جهانی
3. روش شناسی پژوهش های کاربردی در علوم پزشکی، سید رضا مجدزاده
4. روش ها و تحلیل های آماری با نگاه به روش تحقیق در علوم زیستی و بهداشتی، دکتر ابراهیم حاجی زاده
5. آمار پزشکی، دکتر علی اکبر سرافراز

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!