نام و کد درسفارسی عمومی
تعداد واحد3 واحد
تعداد جلسات26 جلسه
پیش نیاز-
استاد درسراحله خواجه
پست الکترونیک استاد-

اهداف درس

1-آشنایی کلی با سیر ادبیات پارسی از قرن 4 تا کنون.
2-یادگیری اصول نامه نگاری بویژه: نامه اداری.
3-توانایی نوشتن رزومه کاری، مقاله، پایان نامه، گزارش نویسی و بیوگرافی(نوشتن بیو کاری در دنیای مجازی).
4-آشنایی با اصول نقد و بررسی آثار و فراگیری تفکر نقادانه.
5-فراگیری کاربرد علائم نگارشی و لزوم به کار بردن آنها در نوشتار و به کارگیری آنها در تکالیف کلاسی.
6-فراگیری اصول خلاصه نویسی و اجرا و کاربرد آن.
7-تکرار آرایه های ادبی و یافتن آنها در متون کتاب درسی.

اهمیت و ضرورت درس

تا زمانی که تسلط به زبان و فرهنگ خود نداشته باشیم، حتی تصور آینده ای موفق دور از انتظار است. ما برای برقراری ارتباط نه تنها به دانش زبانی بلکه به درست، شیوا و روان صحبت کردن نیاز داریم در واقع سخن گفتن و نوشتن را در دانشگاه به شکل علمی و کاربردی آن فرا می گیریم. در این راستا در درس فارسی عمومی سعی شده است که به جنبه های کاربردی دانش زبانی و دیگر مهارت های نوشتاری توجه ویژه گردد.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: معارفه

• معرفی استاد
• معرفی کتاب
• لزوم گذراندن درس کتاب فارسی عمومی

جلسه دوم: ادبیات معاصر-تاریخ مشروطه - نثر مشروطه

ادبیات معاصر
تاریخ مشروطه
نثر مشروطه

جلسه سوم: خلاصه نویسی/ ملک الشعرا بهار/ ادبیات دوره مشروطه/ شهریار

خلاصه نویسی
ملک الشعرا بهار
ادبیات دوره مشروطه
شهریار

جلسه چهارم: ادبیات معاصر/ نثر معاصر/ ادبیات داستانی

ادبیات معاصر
نثر معاصر
ادبیات داستانی

جلسه پنجم: تفاوت های شعر کلاسیک و نو/ آشنایی با پروین اعتصامی

تفاوت های شعر کلاسیک و نو
آشنایی با پروین اعتصامی

جلسه ششم: شعر دوران معاصر/ آشنایی با فریدون مشیری

شعر دوران معاصر
آشنایی با فریدون مشیری

جلسه هفتم: آشنایی با هوشنگ ابتهاج، استاد شفیعی کدکنی و فروغ فرخزاد/ شعر نو /آشنایی با اخوان ثالث

آشنایی با هوشنگ ابتهاج، استاد شفیعی کدکنی و فروغ فرخزاد
شعر نو
آشنایی با اخوان ثالث

جلسه هشتم: نقد چیست و اصول آن کدامست؟

نقد چیست و اصول آن کدامست؟
نقد ادبی چگونه است؟
دید انتقادی چیست و چگونه می توانیم دیدی انتقادی به مسائل داسته باشیم؟

جلسه نهم: سبک خراسانی/ رودکی

سبک خراسانی
رودکی

جلسه دهم: چگونه نامه اداری بنویسیم؟

انتظار می رود که دانشجویان گرامی بتوانند نامه اداری درست و رسمی بنویسیند.

جلسه یازدهم: حکیم ابوالقاسم فردوسی

حکیم ابوالقاسم فردوسی

جلسه دوازدهم: چرا و چگونه خلاصه نویسی کنیم؛ اهداف و مزایای خلاصه نویسی چیست؟

انتظار می رود که دانشجویان بتوانند متن کاملی را بدون صدمه به بدنه اصلی متن خلاصه نمایند.

جلسه سیزدهم: نثر سبک خراسانی/ ناصر خسرو/ قابوس نامه

نثر سبک خراسانی
ناصر خسرو
قابوس نامه

جلسه چهاردهم: باباطاهر همدانی، خیام و سنایی

باباطاهر همدانی، خیام و سنایی

جلسه پانزدهم: چگونه بیوگرافی جذابی بسازیم.

انتظار می رود که دانشجویان بتوانند بیوگرافی جذابی برای حرفه آینده خود در دنیای مجازی بنویسند..

جلسه شانزدهم: چگونه رزومه بنویسیم؟

انتظار می رود دانشجویان بتوانند رزومه ای فرضی یا واقعی را به شکل رسمی و قابل توجهی ارائه نمایند.

جلسه هفدهم: سبک عراقی و ادبیات عرفانی

سبک عراقی و ادبیات عرفانی

جلسه هجدهم: نکات مهم نگارشی و ویرایشی در نوشته های رسمی

نکات مهم نگارشی و ویرایشی در نوشته های رسمی

جلسه نوزدهم: مولانا

مولانا

جلسه بیستم: چگونه گزارش بنویسیم.

انتظار می رود دانشجویان بتوانند گزارش کامل و جامعی از یکی از بازدیدهای دانشگاهی خود به شکل علمی ارائه نمایند.

جلسه بیست و یکم: عراقی و ادبیات عرفانی/ سبک حا فظ/ سعدی شیرازی

عراقی و ادبیات عرفانی
سبک حا فظ
سعدی شیرازی

جلسه بیست و دوم: مولانا /سبک هندی؛ بازگشت ادبی؛ طبیب اصفهانی/ نثر دوره بازگشت

مولانا
سبک هندی؛ بازگشت ادبی؛ طبیب اصفهانی
نثر دوره بازگشت

جلسه بیست و سوم: نکاتی کلی در مورد پایان نامه نوشتن

نکاتی کلی در مورد پایان نامه نوشتن
به نام خدا
سپاسگزاری
پیشگفتار
چگونگی ترتیب فصل ها
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

جلسه بیست و چهارم: جمع بندی و رفع اشکال

جمع بندی و رفع اشکال

جلسه بیست و پنجم: جمع بندی و رفع اشکال

جمع بندی و رفع اشکال

منابع

پارسی نامک؛ نویسنده مهدی خوشباف.
آب آتش فروز، رضا اشرف زاده، تهران: انتشارات نیل، 1357.
دانش نشانه گذاری در خط فارسی، ناصر نیکوبخت، تهران: نشرچشمه،1391.
دستور خط فارسی، مصوب فرهنگستان زبان فارسی، چاپ چهارم، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار،1370.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!