نام و کد درساصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه
تعداد واحد1 واحد
تعداد جلسات8 جلسه
پیش نیازویروس شناسی, ایمنی شناسی
استاد درسدکتر سپیده حسن زاده
پست الکترونیک استادHasanzadehSe@varastegan.ac.ir

اهداف درس

آشنایی با اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه بطریقی که در طی مراحل انجام آزمایشات خطری متوجه خود, همکاران نگردد.

اهمیت و ضرورت درس

* تدریس مطالب مورد نیاز از روی منابع توسط استاد با مشارکت دانشجویان در کلاس.
* تعاریف حفاظت و ایمنی, آموزش مقررات و دستورالعمل های اجرایی حفاظت و ایمنی شامل محیط فیزیکی, کار با دستگاهها, عوامل عفونت زا, عوامل شیمیایی, عوامل رادیواکتیو , مواد قابل اشتعال و اصول دفع مواد زائد و زباله ها.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: ضرورت اصول حفاظت و ایمنی و شناخت ساختمان آزمایشگاه و اصول ایمنی حاکم بر آن

آشنایی با اصول کلی ایمنی حاکم بر آزمایشگاه تشخیص طبی و درک ضرورت آن

جلسه دوم: مقررات کار در آزمایشگاه های میکروبیولوژی, طبقه بندی عوامل عفونت زا

شناخت اصول ایمنی حفاظت در آزمایشگاه میکروبیولوژی

جلسه سوم: آموزش صحیح کار با سرنگ و نحوه مقابله با حوادث نیدل استیک شدن، طریقه ی نگهداری مواد شیمیایی

توانایی نمونه گیری صحیح و اطلاع از اصول ایمنی و مقابله با حوادث

جلسه چهارم: اصول پیشگیری از آتش سوزی و راههای مقابله با آن در صورت وقوع

اطلاع از نحوه ی پیشگیری از آتش سوزی و مقابله با آن

جلسه پنجم: انواع سوختگی ها

اطلاع از نحوه ی مواجهه با انواع سوختگی ها

جلسه ششم: اصول حفاظت در مقابل مواد رادیواکتیو و استانداردها و قوانین مربوطه. اصول حفاظت در حوادث الکتریکی و نحوه برخورد با آن.

اطلاع از استاندارد های ایمنی کار با مواد رادیواکتیو و وسایل الکتریکی

جلسه هفتم: اصول دفع مواد زاید و زباله های آزمایشگاهی و رعایت مسائل زیست محیطی اصول حمل و نقل و ارسال بسته های حاوی نمونه های پاتولوژیک.

اطلاع از نحوه ی حمل و نقل نمونه ها و دفع اصولی زباله‌های آزمایشگاهی

جلسه هشتم: حفاظت در برابر اشعه

اصول و قواعد حفاظت در برابر اشعه های خطرساز آزمایشگاهی

منابع

1. Clinical diagnosis & management (Henry). Latest ed.
2. Clinical Laboratory medicine Mc. Clatchey 2002.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!