نام و کد درسژنتیک پزشکی
تعداد واحد1 واحد
تعداد جلسات10 جلسه
پیش نیاززیست شناسی سلولی و مولکولی
استاد درسدکتر فاطمه کیفی
پست الکترونیک استادkeifyf[at]varastegan.ac.ir

اهداف درس

ژنتیک پزشکی نقش شناخته شده ای را به عنوان تخصص طبی کسب نموده که با تشخیص، درمان و برخورد با اختلالات وراثتی سروکار دارد. آشنایی با زبان و موضوعات ژنتیک انسانی و ژنتیک پزشکی و ارج نهادن به تابلوی ژنتیک و ژنومیک در سلامتی و بیماری، چهارچوبی برای یادگیری در تمامی طول عمر خواهد ساخت که بخشی از کار تمامی متخصصین سلامتی و بهداشت می­باشد. هدف از این درس آشنایی دانشجو با الگوی وراثت، بیماریهای ژنتیک شایع در ایران و راههای پیشگیری از این بیماریها می­باشد.

اهمیت و ضرورت درس

1- ساختمان وعملکردکروموزوم و ژن
2- جهش
3- چندشکلی ژنتیکی
4- تکنیکهای تشخیص بیماریهای ژنتیکی
5- اساس مولکولی و بیوشیمیایی بیماریهای ژنتیکی
6- تشخیص پیش از تولد و درمان بیماریهای ژنتیکی
7- سیتوژنتیک بالینی
8- کروموزوم جنسی و ناهنجاریهای آن

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: ساختمان وعملکردکروموزوم و ژن

آشنایی با ساختمان و نقش هسته، هستک وکروماتین، آشنایی با ساختار کروموزوم و ژن

جلسه دوم: جهش و چند شکلی های ژنتیکی

آشنایی با تغییر شکل DNA و کروموزوم و علت تغییر شکل

جلسه سوم: جهش و چند شکلی های ژنتیکی

آشنایی با تغییر شکل DNA و کروموزوم و علت تغییر شکل

جلسه چهارم: تکنیکهای تشخیص بیماریهای ژنتیکی در سطح DNA

آشنایی با استراتژی تشخیص بیماری ژنتیکی، آشنایی با تکنیکهای مولکولی تشخیص بیماریها

جلسه پنجم: تکنیکهای تشخیص بیماریهای ژنتیکی در سطح DNA

آشنایی با استراتژی تشخیص بیماری ژنتیکی، آشنایی با تکنیکهای مولکولی تشخیص بیماریها

جلسه ششم: تکنیکهای تشخیص بیماریهای ژنتیکی در سطح کروموزوم

آشنایی با انواع تکنیکهای کروموزومی تشخیص بیماریها از لحاظ تعداد و ساختار کروموزوم

جلسه هفتم: پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ مباحث تکنیکهای ژنی و کروموزومی-ارائه سمینار دانشجویان

جلسه هشتم: الگوهای وراثت

آشنایی با الگوهای وراثت بیماریهای ژنتیکی

جلسه نهم: کروموزومهای اتوزومال و جنسی و ناهنجاریهای آن

آشنایی با انواع کروموزومهای اتوزومال و ناهنجاریهای آن

جلسه دهم: پرسش و پاسخ مباحث الگوهای وراثت و ناهنجاریها

پرسش و پاسخ مباحث الگوهای وراثت و ناهنجاریها

منابع

1- ژنتیک پزشکی تامپسون و تامپسون- ترجمه دکتر مراد علیزاده
2- مبانی ژنتیک پزشکی امری- ترجمه دکتر آناهیتا محسنی میبدی- زهرا منصوری و شبنم زرعی مرادی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!