نام و کد درسهماتولوژی 2
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات16 جلسه
پیش نیازهماتولوژی 1
استاد درسدکتر حسین حبیبی
پست الکترونیک استادHabibih@varastegan.ac.ir

اهداف درس

آشنایی با انواع لوسمی ها حاد و مزمن ، طبقه بندی لمفوئیدی و میلوئیدی لوسمی ها، شیوه های روتین و نوین تشخیص لوسمی ها، آشنایی با لمفوم های هوجکین و غیر هوجکین، آشنایی با پروسه انعقادی و هموستاز و اختلالات انعقادی و ترومبوز.

اهمیت و ضرورت درس

آشنایی با اختلالات بدخیم خونی و طبقه بندی آنها

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: لوسمی،تعریف، طبقه بندی، اپیدمیولوژی، پاتوژنیسیته

تعریف نئوپلازی و انواع آن

جلسه دوم: روش های روتین و تخصصی تشخیص لوسمی ، آشنایی کلی با درمان لوسمی ها

رنگ آمیزی سیتوشیمی، موفولوژی لکوسیت ها

جلسه سوم: لوسمی های حاد لنفوئیدی. Acute Lymphoblastic Leukemia(ALL)

انواع لوسمی لمفوبلاستی حاد ،سن شیوع و عملکرد تشخیصی آن

جلسه چهارم: لوسمی های حاد میلوئیدی. Acute Myeloid Leukemia(AML)

انواع لوسمی میلوبلاستی حاد، سن شیوع و عملکرد تشخیصی آن

جلسه پنجم: لوسمی میلوئید مزمن و دیگر اختلالات میلوپرولیفراتیو Chronic myeloid leukemia(CML) and other Myeloproliferative neoplasms(MPN)

انواع لوسمی مزمن میلوئیدی، سن شیوع و عملکرد تشخیصی آن

جلسه ششم: لوسمی میلوئید مزمن و دیگر اختلالات میلوپرولیفراتیو Chronic myeloid leukemia(CML) and other Myeloproliferative neoplasms(MPN)

توضیح چارت تشخیص اختلالات میلوپرولیفراتیو و توضیح تست های تخصصی آنها

جلسه هفتم: سندرم های میلودیسپلاستیک. Myelodysplastic syndromes(MDS)

خصوصیت افتراقی سندرم های میلودیپلاستک و انواع آنها

جلسه هشتم: سندرم های میلودیسپلاستیک./میلوپرولیفراتیو Myelodysplastic/Myeloproliferative Neoplasms (MDS/MPN)

جلسه نهم: مالتیپل میلوما و لوسمی پلاسما سل Multiple Myeloma (MM)& Plasma cell leukemia

منشائ تولید مولتیپل میلوما، عوارض ، سن شیوع و اختلات ناشی از بدخیم شدن پلاسما سل

جلسه دهم: لمفوم های غیر هوجکین Non‐Hodgkin lymphoma (NHL): Chronic lymphocytic leukemia and other chronic B-cell disorders

انواع لمفوم های هوجکین، منشا آن و پاسخ به درمان آنها

جلسه یازدهم: لمفوم های غیر هوجکین Non‐Hodgkin lymphoma (NHL T-cell lymphoproliferative disorders و لمفوم هوجکین Hodgkin Lymphoma

انواع لمفوم های غیرهوجکین، منشا آن و پاسخ به درمان آنها

جلسه دوازدهم: فلوسیتومتری و کاربرد آن در هماتولوژی.

استفاده از فولسایتومتری در تشخیص بیماری های خونی

جلسه سیزدهم: تعریف هموستاز و عناصری که در این پروسه دخالت دارند: هموستاز اولیه و ثانویه

هموستاز در پروسه انعقادی و فاکتور های طبعی انعقاد و ضد انعقادی

جلسه چهاردهم: مسیرهای داخلی، خارجی و مشترک انعقادی و سیستم کنترل انعقاد و فیبرینولیز و آزمایشات ارزیابی این مسیر ها

فاکتور های دخیل در مسیر داخلی و خارجی انعقاد

جلسه پانزدهم: اختلالات کمی و کیفی پلاکت و آزمایشات ارزیابی آنها

ترمباستینی کلانزمن، برنارد سولیر و علایم بالینی آنها و تست های مورد استفاده در تشخیص

جلسه شانزدهم: اختلالات انعقادی و ترومبوز

فاکتور 5 لیدن، سق های مرر ناشی از اختلالات انعقادی ، لوپوس آنتی کواگولانت و افزایش هموسیستئین

منابع

منابع:
1- Postgraduate hematology , 6th ed. 2011
2- Rodak B.F, Hematology. Clinical principles and application. Latest Ed.
3- Henry_Clinical_Diagnosis_and_Management_by_Laboratory_Methods__22nd_Edition
4- Essential Hematology, (Hoffbrand) latest edition.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!