هورمون شناسی

نام و کد درسهورمون شناسی
تعداد واحد1.5 واحد
تعداد جلسات12 جلسه
پیش نیازبیوشیمی پزشکی 2
استاد درسدکتر حسین جاوید
پست الکترونیک استادJavidh[at]varastegan.ac.ir

اهداف درس

آشنایی با هورمون ها و چگونگی اعمال اثرشان

اهمیت و ضرورت درس

هورمون شناسی به بررسی فرایندهای دخیل در متابولیسم موجودات زنده می پردازد.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: مکانیسم انتقال پیام

آشنایی با رسپتور سطح سلولی

جلسه دوم: مکانیسم انتقال پیام

آشنایی با مسیر های سیگنالینگ مختف در سلول

جلسه سوم: کلیات هورمون شناسی

• آشنایی با انواع طبقه بندی هورمون ها
• آشنایی با حامل های آن ها

جلسه چهارم: محور هیپوتالاموس به هیپوفیز

• آشنایی کلی با محور مربوطه
• آشنایی با هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز

جلسه پنجم: محور هیپوتالاموس به هیپوفیز

بررسی تست های آزمایشگاهی سنجش محور هیپوتالاموس به هیپوفیز

جلسه ششم: تیروئید

• آشنایی با آناتومی تیوئید
• آشنایی با هورمون های تیروئید

جلسه هفتم: تیروئید

• آشنایی با هورمون های تیروئید
• اختلالات تیروئیدی

جلسه هشتم: آزمون تئوری میان ترم

آزمون تئوری میان ترم

جلسه نهم: هورمون های کاتکول آمینی

• آشنایی با هورمون های آمینی
• دوپامین و اپی نفرین و نوراپی نفرین

جلسه دهم: بیوشیمی تولید مثل

• بیوشیمی تولید مثل و واکنش های این پروسه

جلسه یازدهم: هورمون های استروئیدی مردانه و ییماری ها

• آشنایی با هورمون های جنسی و اختلالات و تست های آزمایشگاهی

جلسه دوازدهم: هورمون های استروئیدی زنانه و چرخه تخمدانی

• آشنایی با غده فوق کلیه
• آشنایی با هورمون های غده فوق کلیه
• بیماری های فوق کلیه و تست های آزمایشگاهی

جلسه سیزدهم: تست سازگاری خون (کراس مچ) و آزمون های وابسته

اهداف و اهمیت کراس مچ ، استاندارد های نمونه گیر و انجام کراس مچ ، آزمون تست کومبس مستقیم و غیر مستقیم

منابع

Medical Biochemistry, Tietz (Latest edition)
Medical Biochemistry, Devlin (Latest edition)
Henry’s Illustrated Biochemistry (Latest edition)

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!