نام و کد درسبافت شناسی
تعداد واحد1 واحد
تعداد جلسات16 جلسه
پیش نیازآناتومی نظری
استاد درسدکتر ابراهیم لطیفی
پست الکترونیک استادHormozel [at] yahoo.com

اهداف درس

دانشجویان  پس از گذراندن این واحد درسی باید اطلاعات کلی از بافت شناسی دستگاه های تشکیل دهنده بدن انسان را فرا گیرند.

اهمیت و ضرورت درس

آشنایی با سلول، انواع بافت های پایه اعم از پوششی، همبند، ماهیچه ای و عصبی و بافت شناسی دستگاه های مختلف بدن انسان با ذکر ویژگی های ساختاری، سلولی، محل قرارگیری و وظیفه آن ها

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: آشنایی و معارفه. بیان مشخصات درس و رئوس مطالب و ارائه منابع، قوانین و تعداد جلسات کلاس و نحوه ارزشیابی.

منابع، قوانین و تعداد جلسات کلاس،  نحوه ارزشیابی و تاریخ امتحانات را بداند.

جلسه دوم: تعریف و مقدمه ای بر بافت شناسی. ترمینولوژی (اصطلاحات) بافت شناسی، روش های مطالعه در بافت و معرفی انواع میکروسکوپ ها خلاصه ای از سلول شناسی و چگونگی تشکیل بافت، معرفی انواع بافت ها.

• واژه های کاربردی بافت شناسی را بشناسد.
• مفهوم بافت را بداند.
• آشنایی کلی با بافت شناسی بدن انسان داشته باشد.

جلسه سوم: معرفی بافت پوششی و انواع آن

آشنایی با انواع بافت پوششی و عملکرد آنها

جلسه چهارم: بررسی غدد مترشحه برون ریز

• بافت شناسی غدد برون ریز را بشناسد.

جلسه پنجم: بافت همبند و معرفی انواع بافت همبند عمومی و اختصاصی. بررسی بافت همبند چربی.

• آشنایی با بافت همبند و موقعیت آنها
• انواع بافت همبند را بشناسد.

جلسه ششم: بافت شناسی غضروف و استخوان و خلاصه ای از انواع رشد استخوانی.

• بافت استخوان و غضروف را بشناسد.

جلسه هفتم: بافت شناسی عضله شامل انواع بافت های عضلانی بدن.

بافت شناسی انواع عضلات بدن را فرا گیرد

جلسه هشتم: آزمون میان ترم

آزمون میان ترم به صورت کتبی برگزار خواهد شد.

جلسه نهم: بافت شناسی دستگاه گردش خون شامل عضله قلبی و انواع عروق خونی و خلاصه ای از بافت خون و سلول های خونی

بافت قلب و عروق و دستگاه گردش خون را بشناسد.

جلسه دهم: بافت شناسی دستگاه تنفس شامل بافت ریه و بینی، حنجره و نای.

آشنایی با بافت شناسی بخش فوقانی و تحتانی دستگاه تنفسی را داشته باشد.

جلسه یازدهم: بافت شناسی دستگاه گوارش شامل زبان، حلق، مری، معده و روده ها و غدد ضمیمه گوارشی (کبد و لوزالمعده)

• آشنایی با بافت شناسی بخش تحتانی دستگاه گوارش واقع در حفره شکمی داشته باشد.
• بافت ضمایم دستگاه گوارش را بشناسد.

جلسه دوازدهم: بافت شناسی دستگاه ادراری شامل ساختار کلیه، میزنای، میزراه و مثانه

آشنایی کلی به بافت شناسی دستگاه ادرای داشته باشد.

جلسه سیزدهم: بافت شناسی دستگاه تناسلی ماده و نر شامل غدد تناسلی (بیضه و تخمدان) و دستگاه تناسلی خارجی (پنیس و واژن)

• آشنایی کلی به بافت شناسی دستگاه تناسلی نر را داشته باشد.
• آشنایی کلی به بافت شناسی دستگاه تناسلی ماده را داشته باشد.

جلسه چهاردهم: بافت عصبی شامل انواع سلول های سیستم عصبی و ماده سفید و خاکستری در مغز و نخاع

• آشنایی کلی به دستگاه عصبی و مغز و نخاع و انواع سلول های آن را داشته باشد.

جلسه پانزدهم: بافت شناسی سیستم لنفاوی شامل تیموس و طحال و عقده های لنفاوی.

بافت تمامی اندام های دستگاه لنفاوی را بشناسد.

جلسه شانزدهم: رفع اشکال و پرسش و پاسخ از مباحث قبلی

رفع اشکال و پرسش و پاسخ از مباحث قبلی

منابع

بافت شناسی پایه جان کوئیرا. نویسنده: لوییس جان کوئیرا، مترجمین: دکتر غلامرضا حسن زاده و …،انتشارات خسروی، ویرایش 15، 2018.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!