نام و کد درسآزمایشگاه سم شناسی
تعداد واحد1 واحد
تعداد جلسات13-14 جلسه
پیش نیازهمزمان با سم شناسی
استاد درسسودابه بالارستاقی
پست الکترونیک استاد balarastaghis961 [at] mums.ac.ir

اهداف درس

آشنایی با انواع روشهای شناسایی و اندازه گیری سمیت داروها و  انواع مواد سمی

اهمیت و ضرورت درس

آموزش انواع روشهای اندازه گیری سمیت موادی که در نهایت منجر به مسمومیت در انسان می گردد.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: کلیات و اصول ایمنی و کار در آزمایشگاه های سم شناسی

آشنایی با  اصول ایمنی آزمایشگاه تخصصی سم شناسی

جلسه دوم: اصول کشت سلولی

آشنایی با وسایل آزمایشگاه کشت سلول (هود لامینار، انکوباتور، میکروسکوپ معکوس، اتوکلاو)
آشنایی با انواع مواد لازم در آزمایشگاه کشت سلول: محیط کشت، تریپسین، بافر PBS

جلسه سوم: اصول کشت سلولی

طرز تهیه محیط کشت سلول
آشنایی با وسایل مورد نیاز جهت کشت سلول

جلسه چهارم: اصول کشت سلولی

طریقه باز کردن کرایو سلولی
طریقه پاساژ دادن سلول
طریقه شمارش سلول
طریقه منجمد کردن سلول

جلسه پنجم: تست های رنگی

شناخت معرف ها و شناسایی داروها در نمونه بیولوژیک
شناسایی استامینوفن-ترکیبات احیاکننده و فنوتیازین ها

جلسه ششم: تست های رنگی

شناخت معرف ها و شناسایی داروها در نمونه بیولوژیک
شناسایی ترکیبات ضد افسردگی تری سیکلیک- یون فرو و پاراکوات

جلسه هفتم: شناسایی فلزات سنگین (سرب و جیوه)

شناسایی سرب و جیوه در نمونه بیولوژیک

جلسه هشتم: جداسازی آلکالوئیدها و سالیسیلات ها

آشنایی با معرف های عمومی و اختصاصی جداسازی آلکالوئیدها
شناسایی اختصاصی مورفین و کدئین

جلسه نهم: اندازه گیری سالیسیلات به روش دستگاهی

اندازه گیری سالیسیلات به روش دستگاهی

جلسه دهم: اندازه گیری فنوباربیتال به روش دستگاهی

اندازه گیری فنوباربیتال به روش دستگاهی

جلسه یازدهم: ارزیابی سمیت حاد

تعیین LD50  یک ترکیب

جلسه دوازدهم: آزمون پایان ترم

آزمون پایان ترم

منابع

Principles of Biochemical Toxicology (J.Timbrell). Lasted Ed
Clinical laboratory Medicine, Chapter Toxicology (McClathey). Lasted Ed

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!